Prispevki

Tu so zbrana dela vseh udeležencev kulturnega dne:

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Srednja tehniška šola

Strokovna gimnazija